The Ben Jorna Document

Over the last few years, I have been in correspondence with Ben Jorna of The Netherlands as he documented his research into the origins of his family. The connection with the Jorna tree is that Ben's wife's grandmother was Sijbrigje Couperus (1874 - 1972) - and it uncovered an interesting anomaly:

The father of this Sijbrigje was Hendrik Epeus Couperus who married Yttje Rienks Groenveld. While records exist for this person in the form of his marriage, the birth of his children, and his death, there is no matching record for his birth. However - there is a birth record for a mystery "Anne Couperus". He is born of the same parents and on the same day as recorded for Hendrik in the other documents. Thus it is surmised that these are one and the same person (remember that "Anne" is perfectly acceptable as a boy's name in Friesland). If you can throw any light on this matter, please contact Ben or myself.

A possibly interesting connection exists here with a mystery "Anne" who we know from the records at Ellis Island was a 19 year old male in 1907 and who passed through Ellis island twice (1907 and 1909) citing a United States residency the second time (i.e. he emigrated in 1907 and took a trip back to Europe and re-entered the U.S.A. in 1909) This cannot be the same person as Hendrik/Anne as he must have born around 1888 when Hendrik would have been about 50 years old. But he might have been a grandchild who inherited his grandfather's original name (a common practice with Frisian families) and then have emigrated to join other known descendants of Hendrik who migrated to Colorado.

Of significance here is that the name "Anne" is otherwise unknown within the family tree.

Ben kindly agreed to my mirroring the "Couperus" part of his site here on my web page, and that may be seen by clicking here

The original complete site may be seen at: http://home.wanadoo.nl/bf_jorna/

Ben may be contacted by email at bf_jorna@wanadoo.nl

The original introduction to these pages is reproduced drectly below.


Inleiding Familie Couperus.

De naam Couperus komt ook voor als Cuperus en als Cuiperus. Dit zijn verschrijvingen, maar wil niet zeggen dat alle Cuperus ook familie is van Couperus.

Het ontstaan van deze genealogie is voor ons van belang daar de grootmoeder van mijn echtgenote een Couperus is. Uit het onderzoek blijkt dat dit de zelfde familie is waarin de alom bekende schrijver Louis Couperus zit.

Deze genealogie gaat terug tot ongeveer 1550 en is tot stand gekomen vanuit :

1. de genealogie van de Hr.J.Couperus uit California.

2. Gegevens van de Hr.J.W.Draijer.

3. Het Rijksarchief te Leeuwarden.

4. Uit eigen Familie gegevens.

Wij zijn bovenstaanden zeer erkentelijk voor hun medewerking.

Een opmerkelijk feit wil ik hier even aanhalen.

Het betreft Hendrik Epeus Couperus gehuwd met Yttje Rienks Groenveld. Hij is de overgrootvader van mijn echtgenote. Zoeken we naar deze Hendrik dan kunnen we deze terug vinden bij zijn huwelijk, bij de geboorte van hun kinderen en bij zijn overlijden. Helaas niet bij zijn geboorte. Wel vinden we op de dag van zijn geboorte een zekere Anne welke valt in het gezin van Hendrik zijn ouders. Van deze Anne vinden we dus een geboorte maar geen huwelijk of mogelijke kinderen of een overlijden.

Ik heb dit laten uitzoeken maar er is niets te vinden. Het vermoeden bestaat dan ook dat er bij de geboorte-aangifte een fout is gemaakt. Normaal vinden we dan bij het huwelijk een bijlage waarin dit vermeld staat. Maar hier is niets van te vinden.

De conclusie is dan ook dat Hendrik en Anne een en dezelfde zijn. Bij mij staat hij dan ook geschreven als Hendrik / Anne Couperus.

Het is en blijft een vreemde zaak en degene die mij hiermee kunnen helpen zou ik willen vragen contact met mij te opnemen. bf_jorna@wanadoo.nl